H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 26 / 14.02.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 26

din data: 14.02.2002
privind aprobarea "Strategiei judeţene în domeniul protecţiei drepturilor copilului pe anul 2002 a DGPDC Arad"


-prevederile art. 15 alin.2 din HG nr. 117/1999, privind adoptarea în şedinţă de consiliu judeţean a strategiei judeţene privind protecţia copilului;
-referatul nr. 1923 din 11.02.2002 al DGPDC Arad prin care se solicită aprobarea strategiei judeţene în domeniul protecţiei drepturilor copilului pe anul 2002;

În temeiul art. 109 din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic Se aprobă "Strategia judeţeană în domeniul protecţiei drepturilor copilului pe anul 2002" a DGPDC Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot