H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 27 / 14.02.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 27

din data: 14.02.2002
privind desemnarea unui administrator în Consiliul de administraţie la SC "AEROPORTUL ARAD" SA


Având în vedere:
-referatul nr. 804 din 14.02.2002 al Direcţiei juridice şi administraţie privind modificarea statutului SC AEROPORTUL ARAD SA a aprobării desemnării ca membru în Consiliul de administraţie al reprezentantului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
-prevederile art. 113 şi următoarele din Legea 31/1990 republicată
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă desemnarea dl. Ene Gabriel ca reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în Consiliul de administraţie al SC AEROPORTUL ARAD SA.

Art.2 Se aprobă modificarea actului constitutiv al SC AEROPORTUL ARAD SA în sensul desemnării a încă unui administrator în persoana d-lui Ene Gabriel.

Art.3 Se mandatează reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în Adunarea generală a acţionarilor la SC AEROPORTUL ARAD SA să modifice numărul membrilor Consiliului de administraţie de la 5 la 7 cu modificarea corespunzătoare a art. 20 alin. 1 din Statutul societăţii aprobat prin Hotărârea nr. 48/1998 a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot