H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 29 / 14.02.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 29

din data: 14.02.2002
privind susţinerea de către Consiliul Judeţean Arad a Grupului ªcolar Forestier Arad la Proiectul PHARE RO 0108.01- Componenţa învăţământului profesional şi tehnic


Văzând:
-Art. 104, lit.s, din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală;
-Referatul nr.806/14.02.2002 al Direcţiei Relaţii Externe şi Integrare Europeană privind propunerea de susţinere a Grupului ªcolar Forestier la Proiectul PHARE RO 0108.01- Componenţa învăţământului profesional şi tehnic;
- Scrisoarea Grupului ªcolar Forestier Arad prin care solicită susţinerea pentru proiectul Phare Ro 0108.01;
În temeiul art. 109, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. unic. Se emite acordul de susţinere de către Consiliul Judeţean Arad a Grupului ªcolar Forestier Arad pentru participarea la proiectul PHARE RO 0108.01 - Componenţa învăţământului profesional şi tehnic.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot