H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 48 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 48

din data: 28.03.2002
privind adoptarea Convenţiei de implementare a sub-proiectului "Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii" Arad - AR CSTR


Având în vedere:
-referatul Direcţiei judeţene pentru protecţia drepturilor copilului Arad, privind necesitatea încheierii Convenţiei de implementare a sub-proiectului "Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii" Arad;
-Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 26/14.02.2002 privind aprobarea Strategiei judeţene de protecţie a drepturilor copilului pe anul 2002, elaborată de D.G.P.D.C. Arad.
-prevederile art. 4, alin. 1 a Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate.

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se adoptă Convenţia de implementare a sub-proiectului "Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii" Arad din cadrul "Complexului de servicii comunitare destinat protecţiei copilului", anexă la prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot