1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 49 / 28.03.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 49

din data: 28.03.2002
privind aprobarea Avizului tehnic nr.1/14.03.2002. aferent Planului urbanistic general si Regulamentului local de urbanism al comunei Ghioroc


Având în vedere:
-avizul tehnic favorabil nr. 1/14.03.2002. al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism acordat Planului urbanistic general al comunei Ghioroc şi regulamentului local de urbanism aferent;
-referatul nr 4365/14.03.2002. al Direcţiei Generale Tehnice;
-prevederile art.37. aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
În temeiul articolului 109 din Legea administraţiei publice nr. 215/2001


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Avizul tehnic nr.1/ 14.03.2002, anexă la prezenta.

Art.2 Planul urbanistic general al comunei Ghioroc si Regulamentul local de urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul local al comunei Ghioroc.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
SECRETAR AL JUDETULUI,Documente:

049_2803_aviz_PUG_Ghioroc.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot