H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 63 / 25.04.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 63

din data: 25.04.2002
privind aprobarea inchirierii unor spatii din cadrul imobilului situat in Arad, str. Calvin, nr.11 - sediul Corpului Gardienilor Publici Arad


Avand in vedere:
- Adresa nr.1153/04.03.2002 din partea Corpului Gardienilor Publici Arad;
- Referatul nr. 1735/23.04.2002, al Directiei Generale Tehnice, privind aprobarea inchirierii unor spatii din cadrul imobilului situat in Arad, str. Calvin, nr.11 - sediul Corpului Gardienilor Publici Arad;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
In temeiul articolului nr.109 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:
Art.2:
Art.3:

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot