H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 65 / 23.05.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 65

din data: 23.05.2002
privind stabilirea unor taxe judeţene pe anul 2003


Având în vedere:
-prevederile Ordonanţei nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele şi taxele locale.
-referatul nr. II/1971/14.05.2002 al Direcţiei generale tehnice cu privire la stabilirea unor taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor din domeniul construcţiilor;
-referatul nr. 2002/16.05.2002 al Direcţiei generale economice pentru stabilirea unor taxe judeţen pe anul 2003;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă taxele de interes judeţean potrivit anexei la prezenta hotărâre. Taxele din anexă se aplică începând cu 01 ianuarie 2003. Cu aceeaşi dată taxele stabilite prin Hotărârea nr. 90/15.11.2002 se abrogă.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia generală tehnică;
- Direcţia generală economică;
- Inspectoratul judeţean de protecţie civilă Arad;

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

065_2305_taxe_judetene_pe_2003ANEXA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot