H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 81 / 21.06.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 81

din data: 21.06.2002
privind revocarea hotărârii nr. 68/2002 a Consiliului judeţean Arad


Văzând:
-Referatul nr. 4999/II/6 din 12.06.2002 a Prefecturii judeţului Arad prin care se invocă aspectul de nelegalitate al hotărârii nr. 68/2002 a Consiliului judeţean, privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, târgurilor şi oboarelor;
-Referatul nr. 2297/19.06.2002 al Direcţiei coordonare din cadrul C.J.Arad;
-Art. 135, alin. 2, din legea nr. 215/2001.
În temeiul art. 109 din legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. unic. Se revocă hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 68/2002 privind regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, târgurilor şi oboarelor din judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

081_2106_revocare_h68ANEXA-2002.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot