H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 89 / 23.08.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 89

din data: 23.08.2002
privind majorarea tarifelor la transportul în comun de călători cu autobuzele Companiei de transport public Arad


Având în vedere:
-prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998;
-normele metodologice nr. 46260/1993, privind asigurarea funcţionalităţii activităţii de transport în comun de călători;
-adresa Companiei de transport public SA Arad nr. 6900/09.08.2002 şi referatul anexat privind necesitatea majorării tarifelor de transport public de călători cu autobuzele;
-referatul Direcţiei generale economice a Consiliului judeţean Arad cu privire la majorarea tarifelor la transportul de călători cu autobuzele;

În temeiul art. 109 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă tarifele la transportul de călători în comun cu autobuzele potrivit anexelor 1-3 la prezenta hotărâre. Noile tarife urmează a se aplica începând cu data de 1 octombrie 2002.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Compania de transport public S.A. Arad
- Direcţia generală economică a CJA

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

089_2308__tarife_autobuz_de_la_1_oct_2002.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot