H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 98 / 23.08.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 98

din data: 23.08.2002
privind revocarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de ajutor social de sănătate Arad, şi numirea unui nou reprezentant


Având în vedere:
-Ordonanţa de urgenţă nr. 30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr .145/1997, punctul 9, art. 96, alin (2);
-Hotărârea nr. 74 din 22.08.2000, art. 5 privind revocarea reprezentanţilor proprii în adunările generale ale acţionarilor sau consiliile de administraţie la societăţile comerciale sau instituţii publice unde Consiliului judeţean Arad este acţionar, asociat sau reprezentat, precum şi numirea unor noi reprezentanţi;
- Referatul nr.3110/23.08.2002 al Direcţiei juridice şi Administraţie publică, privind propunerea de încetare a calităţii de reprezentant în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări Sociale şi de Sănătate Arad şi membru în Consiliul director al fundaţiei ADAR.
În temeiul art. 109 din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se revocă Dl. Costin Ionel, consilier judeţean, din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de asigurări sociale de sănătate Arad.
Art.2 Se numeşte Dl. Jarco Simion, consilier judeţean, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de asigurări sociale de sănătate Arad.
Art.3 Prezenta se comunică:
-Casei judeţene de asigurări sociale de sănătate Arad;
-D-lui Costin Ionel;
-D-lui Jarco Simion;
-Prefecturii Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAIN PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot