H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 99 / 23.08.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 99

din data: 23.08.2002
privind revocarea d-lui Ciobăncan Vasile din Consiliul director al Fundaţiei ADAR şi numirea d-lui Vasiescu Nicolae în Consiliul director al Fundaţiei ADAR


Având în vedere:
-Prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
-Hotărârea nr.96/24.11.2000 privind aprobarea înfiinţării Fundaţiei "Agenţia de promovare şi dezvoltare a judeţului Arad -ADAR" având ca fondator unic Consiliul judeţean Arad;
-Referatul nr.3110/23.08.2002 al Direcţiei juridice şi Administraţie publică, privind propunerea de încetare a calităţii de reprezentant în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări Sociale şi de Sănătate Arad şi membru în Consiliul director al fundaţiei ADAR.

În temeiul art.109 din legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se revocă d-l Ciobăncan Vasile din calitatea de membru, al Consiliului director al Fundaţiei ADAR Arad.

Art.2 Se numeşte d-l Vasiescu Nicolae în calitatea de membru în Consiliul director al Fundaţiei ADAR Arad.

Art. 3 Prezenta se comunică:
-D-lui Ciobăncan Vasile;
-D-lui Vasiescu Nicolae;
-Fundaţiei ADAR Arad;
-Prefecturii Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot