H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 121 / 25.10.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 121

din data: 25.10.2002
privind validarea membrilor Autorităţii teritoriale de ordine publică Arad


Având în vedere:
-procesul verbal întocmit de comisia de validare privind rezultatul votului secret organizat pentru desemnarea membrilor Autorităţii teritoriale de ordine publică Arad;
-prevederile art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionare Poliţiei Române;
-prevederile art. 7 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică;

În temeiul art. 109 din legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se validează ca membri în Autoritatea teritorială de ordine publică Arad, următorii:
- Remeţan Florin - subprefect;
- Gudiu Nicolae - şeful Inspectoratului judeţean de poliţie Arad;
- - şeful Corpului Gardienilor Publici Arad;
- Ardelean Aurel - rectorul Universităţii de Vest "Vasile Goldiş";
- Palcu Pavel - prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad;
- Curta Gheorghe - patron;
- Pantea Teodor - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor;
- Cristea Claudiu - consilier judeţean;
- Chiper Gheorghe - consilier judeţean;
- Duma Mihai - consilier judeţean;
- Sabău Gheorghe - consilier judeţean;
- Hosszu Zoltan - consilier judeţean;
- Stana Lucian - consilier judeţean;

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Comitetul de organizare;
- Prefectura judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot