H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 132 / 22.11.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 132

din data: 22.11.2002
privind acordarea unei indemnizaţii de şedinţă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad


Având în vedere:
-prevederile art. 19 din H.G. nr. 787/2002 privind acordarea unei indemnizaţii de şedinţă membrilor comisiilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
-HCJ nr.121 din 25.10.2002 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;
-HCJ privind validarea a doi membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic Se acordă o indemnizaţie lunară în valoare de 2,5 milioane lei pentru participarea la şedinţele în plen şi în comisii membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot