H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 147 / 19.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 147

din data: 19.12.2002
cu privire la stabilirea taxei ecologice în punctele de trecere a frontierei de stat din judeţul Arad precum şi concesionarea prin licitaţie publică a activităţii de dezinfecţie din punctul de trecere a frontierei VÃRªAND


Având în vedere:
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României;
-Prevederile HGR nr. 1203/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi de distribuire a taxelor, tarifelor şi drepturilor încasate la Ghişeul unic;
-Prevederile Ordonanţei 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare;
-Prevederile Legii 139/2002 pentru aprobarea Ordonanei nr. 87/2001;
-Referatul Direcţiei Generale Economice a Consiliului Judeţean Arad nr. 4812 din 18 decembrie 2002;
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă nivelul taxei ecologice pentru cele trei puncte de trecere a frontierei de stat Nădlac, Vărşand, Turnu din raza de competenţă a Consiliului judeţean Arad, după cum urmează:
- pentru microbuze 120.000 lei
- pentru autovehicole transport marfă 250.000 lei
- pentru autocare 450.000 lei

Art.2 Taxa ecologică se datorează în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat numai pe fluxul de ieşire.

Art.3 Taxa ecologică se va încasa la Ghişeul unic existent în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art.4 Se aprobă ca gestionarea, administrarea activităţii de salubrizare în punctele de trecere a frontierei de stat, inclusiv colectarea taxei ecologice să fie realizată de către Direcţia judeţeană de protecţia plantelor şi alte servicii, instituţie publică subordonată Consiliului judeţean Arad.

Art.5 Se aprobă delegarea activităţii de operare prin licitaţie publică unui operator de servicii publice de salubrizare.

Art.6 Se aprobă ca activitatea de dezinfecţie din punctul de trecere a frontierei Vărşand să fie concesionată prin licitaţie publică.

Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica :
-Prefecturii judeţului Arad;
-Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi alte Servicii Arad;
-Direcţiei Regionale Vamale Arad;
-Consiliilor locale Nădlac, Pilu, Pecica;
-Direcţiei Generale Economice a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot