H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 148 / 19.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 148

din data: 19.12.2002
privind stabilirea tarifelor pe anul 2003 la serviciile de interes judeţean prestate de Centrul Cultural Judeţean Arad


Având în vedere:
-prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998;
-adresa Centrului Cultural Judeţean Arad nr. 531 / 13.12.2002;
-referatul Direcţiei Generale Economice a Consiliului Judeţean Arad cu privire la majorarea tarifelor pe anul 2003 la serviciile de interes judeţean prestate de C.C.J. Arad;
-
În temeiul art.109 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă nivelul preţurilor şi tarifelor începând cu 01.01.2003 la serviciile de interes judeţean prestate de C.C.J. Arad, conform anexei la prezenta hotărâre;

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea C.J. Arad nr. 92/15.10.2001 privind stabilirea tarifelor la serviciile de interes judeţean prestate de Centrul Cultural Judeţean Arad;

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la:
-Prefectura Judeţului Arad;
-Centrul Cultural Judeţean Arad;
-Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

148_1912ANEXA_tarife_2003_Centrul_cultural_judetean.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot