1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 154 / 19.12.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 154

din data: 19.12.2002
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 2/ 16.12.2002 aferent Planului urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism al comunei Covăsânţ


Având în vedere:
-avizul tehnic favorabil nr. 2/16.12.2002 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism acordat Planului urbanistic general şi Regulamentului local de urbanism al comunei Covăsânţ;
-referatul 4510/16.03.2002 al Direcţiei Generale Tehnice;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,

În temeiul art. 109 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă Avizul tehnic nr.2/16.12.2002, anexă la prezenta.

Art.2 Planul urbanistic general al comunei Covăsânţ şi Regulamentul local de urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul local al comunei Covăsânţ.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
SECRETAR AL JUDETULUI,Documente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot