H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 8 / 16.01.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 8

din data: 16.01.2006
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad


-Referatul nr.150 din 10.01.2006 al Direcţiei Tehnice, privind completarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 237 din 15.12.2005 privind aprobarea Acordului cadru pentru proiectul SAMTID;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 238 din 15.12.2005, privind înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului SAMTID;
-prevederile art. 4, din HG 869/2002;
-prevederile art. 104 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad se completează cu atribuţiile Unităţii de Implementare a Proiectului, conform anexei.
Art.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad se va republica în Monitorul oficial al judeţului Arad, cu modificările din prezenta hotărâre, dându-se articolelor o nouă numerotare.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Arad;
-Direcţia Tehnică a Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
-Biroul Gestiune Resurse Umane şi Salarizare.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

punct_8_anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA ()
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC ()
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI ()
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU ()
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)