H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 12 / 24.02.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 12

din data: 24.02.2006
cu privire la completarea obiectului de activitate al Direcţiei publice de pază Arad


Văzând:
-Prevederile art. 41 din Legea nr. 333 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor;
-Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 145/2005 privind înfiinţarea Direcţiei publice de pază Arad, la art. 2 privind obiectul de activitate;
-Referatul nr. 950/07.02.2006 al Direcţiei administraţie publică cu privire la necesitatea completării obiectului de activitate al Direcţiei publice de pază Arad.

În temeiul art.109 din Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se completează obiectul de activitate al Direcţiei publice de pază Arad cu activitatea „organizarea de cursuri de formare profesională pentru meseria de agent de pază" astfel că art. 2 din HCJ 145/2005 devine:
"Art. 2 Direcţia publică de pază Arad are ca obiect de activitate asigurarea pazei obiectivelor aparţinând domeniului public şi privat din judeţul Arad şi alte obiective precum şi organizarea de cursuri de formare profesională pentru meseria de agent de pază".
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei publice de pază Arad se modifică în mod corespunzător.
Prezenta se comunică:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţiei publice de pază Arad;
-Biroului resurse umane al CJ Arad;
-se publică în Monitorul oficial al judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA ()
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC ()
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI ()
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU ()
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)