H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 15 / 24.02.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 15

din data: 24.02.2006
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2006, pentru Direcţia publică de pază Arad


Văzând
- referatul nr. 1160/13.02.2006 al Biroului gestiune resurse umane prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia publică de pază Arad, pe anul 2006;
- Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 145/29.07.2005 privind înfiinţarea Direcţiei publice de pază Arad;
- aplicarea Clasificatorului Ocupaţiilor din România (C.O.R.);
- prevederile art. 104 alin. 1 lit. b şi ale art. 116 lit. k din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Direcţia publică de pază Arad, pe anul 2006, conform anexelor 1, 2 şi 3.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul gestiune resurse umane din cadrul Consiliului judeţean Arad, prin compartimentul de resort al Direcţiei publice de pază Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA ()
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC ()
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI ()
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU ()
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)