H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 30 / 24.03.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 30

din data: 24.03.2006
privind completarea Hotararii nr.164/2005 privind infiintarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi


Având în vedere,
- adresa nr. 5802 din 10.03.2006 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, privind completarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Arad, ca urmare a desemnării de către ONG-uri a reprezentantului acestora şi a acreditării fundaţiei din care acesta face parte;
- pct.7 lit.c din Ordonanţa Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol Unic. Componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Arad, stabilită prin art.1 din Hotărârea nr.164/2005 a Consiliului judeţean Arad, se completează cu reprezentantul ONG în persoana d-nei Antoci Monica, de la Fundaţia "Alexandru" din municipiul Arad.

Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Fundaţia "Alexandru", municipiul Arad, str. Tekelija nr.2, ap. 3.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)