H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 34 / 24.03.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 34

din data: 24.03.2006
privind destinaţia excedentului la 31.12.2005 din activitatea de ecologizare vămi


Având în vedere,
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă Guvernului României nr.86/2006, privind înfiinţarea Ghişeului Unic în punctul de trecere a frontierei de stat a României - actualizată;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003, privind finanţele publice locale - actualizată;
-Referatul Direcţiei Economice cu privire la destinaţia excedentului la 31.12.2005 din activitatea de ecologizare vămi.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă majorarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Consiliului Judeţean Arad atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 2.890.955 lei.
Art.2. Veniturile totale ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad se majorează la cap."Alte venituri din prestări de servicii, alte activităţi" prin virarea de către Direcţia judeţeană de Protecţie a Plantelor şi alte Servicii a excedentului la data de 31.12.2005 din activitatea de ecologizare vămi.
Art.3. Cheltuielile bugetului propriu ale Consiliului Judeţean Arad se majorează la titlul „Cheltuieli de capital".
Art. 4. Se aprobă destinaţia obiectelor de investiţii după cum urmează:
-Modernizarea şi consolidarea clădirii administrativ de pe strada C. Coposu 1.200.000 lei
-Modernizare drumuri judeţene 1.400.000 lei
-Studii, proiecte, masters-plan pentru lucrări demodernizare a infrastructurii judeţene 290.955 lei
Detalierea studiilor, proiectelor lucrărilor de masters-plan se va supune aprobării Consiliului Judeţean la propunerea Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 10 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 18 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)