H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 36 / 24.03.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 36

din data: 24.03.2006
privind aprobarea finanţării în următorii trei ani de la încheierea contractului pentru proiectul „Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru copiii victime ale abuzului, neglijenţei şi exploatării" componentă a Programului de Interes Naţional PIN 3/2006, a Serviciului de consiliere şi intervenţie în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Arad


Având în vedere,
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 12/2001 privind infiintarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie;
-prevederile HGR nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare, ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
-strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului -D.G.A.S.P.C. Arad- pe anul 2006;
- referatul înregistrat la DGASPC. Arad -cu nr. 3347/16.02.2006- şi la Consiliul judeţean Arad -cu nr. 2183/17.02.2006.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă finanţarea în următorii trei ani de la încheierea contractului pentru proiectul „Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru copiii victime ale abuzului, neglijenţei şi exploatării" componentă a Programului de Interes Naţional PIN 3/2006, a Serviciului de consiliere şi intervenţie în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Arad şi de semnare a contractului de finanţare pentru servicii.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)