H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 60 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 60

din data: 28.04.2006
privind propunerea de reclasare a unor drumuri comunale şi tronsoane de drumuri comunale în drumuri judeţene


Având în vedere,
-referatul nr.271/27.03.2006 al Administraţiei de drumuri şi poduri a judeţului Arad;
-prevederile art. 7, 12 şi 13 din Legea Nr.413/26 iunie 2002, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 aprobată şi modificată prin Legea Nr.82/22 aprilie 1998, privind regimul drumurilor.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă propunerea de reclasare a unor drumuri comunale şi tronsoane de drumuri comunale, din judeţul Arad, în drumuri judeţene, conform anexei.
Art.2.Administraţia de drumuri şi poduri a judeţului Arad va lua măsuri de înaintare a propunerilor de sistematizare la Ministerul Turismului, Transporturilor şi Locuinţei pentru avizare şi promovare a hotărârii de Guvern.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexaclas.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot