H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 42 / 28.04.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 42

din data: 28.04.2006
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Consiliului Judeţean Arad pe anul 2005


Având în vedere,
-prevederile OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;
-prevederile art.104, pct "e" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004;
-referatul Direcţiei Economice nr. 3104 din 19.04.2006 la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Consiliului Judeţean Arad pe anul 2005;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2005, potrivit anexei nr.12 la prezenta hotărâre.
Art.2.Aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2005, potrivit anexei nr.10 a. la prezenta hotărâre.
Art.3.Aprobarea contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2005, potrivit anexei nr.10 b. la prezenta hotărâre.
Art.4.Aprobarea contului de execuţie ale veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2005, potrivit anexei nr. 31 la prezenta hotărâre.
Art. 5.Aprobarea execuţiei cheltuielilor de capital pe anul 2005 potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 6.Aprobarea execuţiei programului de cheltuieli pe capitole, subcapitole , articole , aliniate şi ordonatori de credite pe anul 2005 potrivit detalierilor de cheltuieli anexate (anexa nr.14).
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Serviciul buget-venituri al Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Etapele_de_adoptare_bug.xls Descarcă
situatie_cheltuieli_de_capital_2005.xls Descarcă
Realizari_31.12.2005.xls Descarcă
Realizari_Venituri31.12.05.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)