H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 94 / 30.06.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 94

din data: 30.06.2006
privind repartizarea pe culte religioase a posturilor pentru personalul neclerical, urmare a suplimentării numărului de posturi


În vederea repartizării pe culte religioase recunoscute în România a posturilor aprobate suplimentar pe anul 2006;
Ținând seama de prevederile:
-Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
-Legea nr. 125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru utilităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
-Fiind îndeplinite prevederile art. 45 din Legea nr.215/2001.

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă repartizarea pe culte religioase a celor 5 posturi pentru personalul neclerical aprobat suplimentar prin legea bugetului de stat pe anul 2006, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeată preşedintele Consiliului Judeţean prin Direcţia Economică în colaborare cu instituţiile de cult.
Art.3. Finanţarea corespunzătoare suplimentării posturilor pe cultele religioase din anexa la prezenta hotărâre, se va face începând cu data de 1 iulie 2006.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

094_3006_anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)