H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 98 / 30.06.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 98

din data: 30.06.2006
privind aprobarea închirierii unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Chişineu Criş, str.Gării nr. 39 către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 5072/2006 al Direcţiei Tehnice privind închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului public al judeţului Arad aflat în
administrarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Arad;
-prevederile alin. 2, art.16 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-prevederile pct. g, alin.1, art. 104 a Legii 213/2001, actualizată, privind administraţia publică locală.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă închirierea de către Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Arad, a unui spaţiu alcătuit din trei birouri, grup social şi un hol în suprafaţă totală de 53,45 mp, în imobilul situat în Chişineu Criş, str. Gării, nr. 39, imobil aflat în domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad.
Art.2.Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad va vira Consiliului Judeţan Arad o cotă parte de 50% din chiria încasată.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi Alte Servicii Arad;
- Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)