H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 102 / 30.06.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 102

din data: 30.06.2006
privind aprobarea preţurilor la apă potabilă şi tarifele la canalizare- epurare practicate de „SC Compania de apă Arad" SA


Având în vedere,
-prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, art. 32 alin.1;
-Legea nr. 634/2002 pentru aprobarea OG 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
-Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 2868/29.06.2006;
-prevederile Acordului de Împrumut încheiat între Guvernul României şi BERD nr. 569/1997;
-prevederile Amendamentului nr.3 la Contractul de Împrumut nr. 894/2001 semnat între SC Compania de apă Arad SA şi BERD;
-prevederile Contractului de Garanţie încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi BERD;
-Referatul Direcţiei Economice nr- 5181/2006, privind majorarea preţurilor la apa potabilă şi tarifele la canalizare-epurare practicate de SC Compania de apă Arad SA;
-Hotărârea nr. 45/2004 a Consiliului Judeţean Arad prin care s-a aprobat Amendamentul nr. 3 la Contractul de Împrumut nr.894/2001.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare-epurare care vor fi practicate de SC Compania de apă Arad SA la nivelul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre începând cu 01.07.2006.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- SC Compania de apă Arad SA;
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

ANEXA-Apa_industriala.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)