H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 85 / 30.06.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 85

din data: 30.06.2006
privind aprobarea taxelor pe 2007 pentru avizarea sau autorizarea documentaţiilor de construire a adăposturilor de protecţie civilă


Având în vedere,
-referatul nr. 4474 din 7 iunie 2006 privind apobarea taxelor pe anul 2007 pentru avizarea sau autorizarea documentaţiilor de construire a adăposturilor de protecţie civilă de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad;
-Ordinul nr. 1298/2006 al Ministrului Administraţiei şi Internelor prin care au fost aprobate Normele metodologice de avizare şi autorizare privind protecţia civilă;
-prevederile art. 25 lit. d, din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
-prevederile art. 104 din Legea nr. 215/2001.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic - Începând cu data de 01.01.2007 se aprobă următoarele taxe pentru avizarea şi autorizarea documentaţiilor de construire a adăposturilor de protecţie civilă:
-taxa avizare adăposturi de protecţie civilă 100 lei;
-taxa de autorizare de protecţie civilă 100 lei;
-taxa de avizare sau autorizare în regim de urgenţă 300 lei;
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad.PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)