H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 117 / 31.08.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 117

din data: 31.08.2006
privind majorarea tarifelor la transportul în comun de călători cu autobuzele Companiei de Transport Public Arad, în judeţ începând cu data de 01.09.2006


Având în vedere,
-prevederile Legii privind Codul Fiscal, nr. 571/2003;
-prevederile Hotărârii Guvernului României, nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal;
-prevederile Ordonanţei Guvernului României, nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
-prevederile Legii administraţiei publice locale, nr. 215/2001;
-prevederile Ordonanţei Guvernului României, nr. 86/2001, privind serviciile de transport public local de călători, art. 19;
-Normele Metodologice, nr. 46260/1993, privind asigurarea funcţionalităţii activităţii de transport în comun de călători;
-Adresa SC Compania de Transport Public SA Arad, nr. 7174/2006, privind necesitatea majorării tarifelor de transport public de călători cu autobuzele;
-referatul nr. 6425/10.08.2006, al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad, cu privire la majorarea tarifelor la transportul de călători cu autobuzele;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă tarifele la transportul de călători în comun cu autobuzele, potrivit anexei la prezenta hotărâre. Noile tarife urmează a se aplica începând cu data de 1 septembrie 2006.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţa Prefectului - Judeţul Arad;
-S.C. Compania de Transport Public SA Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_tarife.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 21 voturi
 
contra 6 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)