H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 122 / 31.08.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 122

din data: 31.08.2006
cu privire la eliberarea avizului favorabil pentru unele modificări în structura organizatorică a Spitalului clinic judeţean de urgenţă Arad


Având în vedere,
-Prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa nr.70/2002, actualizată, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local;
-Scrisoarea nr. 9669/29.08.2006 a Spitalului clinic judeţean de urgenţă Arad prin care se solicită avizul pentru modificări în structura organizatorică a unităţii;
-Referatul nr. 7190/30.08.2006, privind propunerea de eliberare a avizului favorabil pentru unele modificări în structura organizatorică a Spitalului clinic judeţean de urgenţă Arad.
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Eliberează aviz favorabil pentru unele modificări în structura organizatorică a Spitalului clinic judeţean de urgenţă Arad, după cum urmează:
a) Înfiinţarea în cadrul Unităţii de Primire a Urgenţelor (UPU) a Serviciului Mobil de Urgenţă Reanimare şi Descarcerare (SMURD) denumirea finală de UPU - SMURD cu 5 posturi de medici specialişti medicină de urgenţă sau anestezie-terapie intensivă şi 5 posturi de asistenţi medicali.
b) Înfiinţarea în cadrul Secţiei de psihiatrie a unui Compartiment de dezintoxicare cu 5 paturi prin suplimentarea cu acest număr de paturi a secţiei.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)