H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 136 / 26.09.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 136

din data: 26.09.2006
privind modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr.7897/21.08.2006 al Biroului Gestiune Resurse Umane;
-Regulamentul de funcţionare al Consiliului judeţean Arad adoptat prin Hotărârea nr.75/16.07.2004;
-prevederile art.34 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată.
-prevederile art.84 din Legea nr.286/2006 privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Articolul 13(1) din Regulamentul de funcţionare al Consiliului judeţean se modifică şi va avea următorul conţinut: "Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean".
Art.2.Articolul 41 din Regulamentul de funcţionare al Consiliului judeţean se modifică şi va avea următorul conţinut:
(1) "Pentru participarea la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate, consilierilor judeţeni li se acordă o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 5 % din indemnizaţia preşedintelui, pentru o şedinţă ordinară de consiliu şi 1-2 şedinţe ale comisiilor de specialitate organizate lunar."
(2) "Se consideră şedinţe organizate şi cele convocate de preşedinţii de comisii dacă convocarea se face cu acordul conducerii consiliului judeţean."

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)