H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 139 / 26.09.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 139

din data: 26.09.2006
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în adunarea generală a asociaţilor la SC CARGO ARAD SRL să aprobe întocmirea proiectului de fuziune prin absorbţie cu SC AEROPORTUL ARAD SA


Având în vedere,
-Prevederile art.113 lit."h" din Legea nr.31/1990 republicată şi actualizată;
-Referatul Direcţiei Economice nr.7920 din 21.09.2006 la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în adunarea generală a asociaţilor la SC CARGO ARAD SRL să aprobe întocmirea proiectului de fuziune prin absorbţie cu SC AEROPORTUL ARAD SA.

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în adunarea generală a asociaţilor la SC CARGO ARAD SRL să aprobe întocmirea proiectului de fuziune prin absorbţie cu SC AEROPORTUL ARAD SA.
Art.2. Consiliul de administraţie al SC CARGO ARAD SA va fi împuternicit să întocmească un proiect de fuziune care va fi supus aprobării adunării generale a societăţii.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-SC Aeroportul Arad SA;
-SC Cargo Arad SRL;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)