H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 140 / 26.09.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 140

din data: 26.09.2006
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitare drumuri transfrontaliere Variaşu Mic-Frontiera Romania-Ungaria, DJ 709 C km 14+106 - 15+055, şi Grăniceri -Frontiera Romania-Ungaria, DJ 709 B km 49+820 - 52+600"


Având în vedere,
-referatul nr. 2206/22.09.2006 al Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad - privind cofinanţarea proiectului "Reabilitare drumuri transfrontaliere Variaşu Mic-Frontiera Romania-Ungaria, DJ 709 C km 14+106 - 15+055, şi Graniceri - Frontiera Romania-Ungaria , DJ 709 B km 49+820 - 52+600";
-referatul Directiei economice nr. 7979 /25.09.2006;
-Cerere de finanţare nr.101-1.1 depusă în cadrul Programului PHARE CBC 2004/016-940.01.01 de către Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad pentru proiectul "Reabilitare drumuri transfrontaliere Variaşu Mic-Frontiera Romania-Ungaria, DJ 709 C km 14+106 -15+055, şi Grăniceri - Frontiera Romania-Ungaria, DJ 709 B km 49+820 - 52+600";

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă cofinanţarea proiectului „Reabilitare drumuri transfrontaliere Variaşu Mic-Frontiera Romania-Ungaria, DJ 709 C km 14+106 -15+055, şi Grăniceri Frontiera Romania-Ungaria, DJ 709 B km 49+820 - 52+600" cu suma de 265.000 lei.
Art.2.Se aprobă cuprinderea sumei de 265.000 lei reprezentand 10% din valoarea proiectului în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează:
-Direcţia Economică.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
-Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad;
-Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 1 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN ()
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCA SEVER (PNL)
 
14 LEAH SANDU VIRGIL (PRM)
 
15 MANDEK FRANCISC (INDEP)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN TEODOR (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 POPESCU GAVRIL (PNL)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (INDEP)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN FLORIN (PNL)
 
32 VANCU EUGEN (PNL)
 
33 VASII VASILE (PRM)