H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 148 / 27.10.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 148

din data: 27.10.2006
privind aprobarea acordării co-finanţării pentru proiectul „MANAGEMENT FÃRÃ FRONTIERE"


Având în vedere,
-referatul nr. 8414/10.10.2006 al Serviciului Relaţii Externe şi Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea acordării co-finanţării destinate proiectului „MANAGEMENT FÃRÃ FRONTIERE", finanţat de către Guvernul Flamand, destinat cooperării cu ţările din Europa Centrală şi de Est;
-În temeiul prevederilor art. 12, Secţiunea 1 şi a art. 104, alin (s), Secţiunea 2, din Legea 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale şi în baza Acordului de Cooperare semnat de Consiliul Judeţean Arad cu Provincia Flandra de Vest, (Belgia), în data de 17 noiembrie 2005;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă acordarea co-finanţării Judeţului Arad, în valoare de 5.864,94 Euro, în calitate de partener în proiectul "MANAGEMENT FÃRÃ FRONTIERE", conform Scrisorii de intenţie a Consiliului Judeţean Arad, semnată în data de 16 martie 2006, anexată la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Arad, urmând a fi comunicată:
-Serviciului Relaţii Externe şi Integrare Europeană al Consiliului judeţean Arad,
-Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Scrisoare_de_Intentie.jpg Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
14 LEAH SANDU (PD)
 
15 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 PURCARU MIRCEA (PC)
 
27 RANCU TIBERIU (PNL)
 
28 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
29 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
31 VANCU EUGEN (INDEP)
 
32 VASII VASILE (PD)