H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 155 / 27.10.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 155

din data: 27.10.2006
privind aprobarea "Acordului de asociere" între Consiliul judeţean Arad şi Consiliile judeţene Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, pentru realizarea proiectului "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacităţii şi calităţii sistemului de interventie în situaţii de urgentă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat "


Având în vedere,
-adresa nr.26389 din 27 sept.2006 a Inspectoratului General pentru Situaţii de urgenţă referitoare la punerea în aplicare a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013 de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională , cu finanţare din Fondul Social European;
-dispoziţiile art.104 alin. (5) lit.a pct.8 si alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001 ;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Acordul de asociere între Consiliul judeţean Arad şi Consiliile judeţene Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş din cadrul Regiunii de dezvoltare VEST, pentru realizarea proiectului "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgentă şi a primului ajutor calificat "prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2.Prezenta hotărâre este dusă la îndeplinire de Preşedintele Consiliului judeţean Arad, care semnează în numele autorităţii publice judeţene Acordul de asociere. Preşedintele consiliului judeţean, este ordonator de credite pentru proiectul realizat în parteneriat.
Art.3.Secretarul judeţului, asigură comunicarea prezentei hotărâri, autorităţilor interesate .

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
14 LEAH SANDU (PD)
 
15 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 PURCARU MIRCEA (PC)
 
27 RANCU TIBERIU (PNL)
 
28 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
29 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
31 VANCU EUGEN (INDEP)
 
32 VASII VASILE (PD)