H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 158 / 27.10.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 158

din data: 27.10.2006
privind aprobarea Strategiei locale antidrog la nivelul judeţului Arad pentru perioada 2006 - 2008


Având în vedere,
- adresa Agenţiei Naţionale Antidrog - Centrul de prevenire şi consiliere antidrog Arad, nr. 1883774 din 25 octombrie 2006, prin care solicită aprobarea Strategiei locale antidrog la nivelul judeţului Arad - instrument de coordonare a iniţiativelor locale de prevenire şi limitare a consumului de droguri;
-prevederile art. 2 din H.G. nr. 73/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2005 - 2012;
-prevederile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 actualizată;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Aprobă Strategia locală antidrog la nivelul judeţului Arad în perioada 2006 - 2008 anexă la prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Strategia_antidrog.doc Descarcă
Plan_de_actiune.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
7 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
8 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
9 FLUERAª IOAN (PD)
 
10 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
11 GIURGELEA IONEL (PD)
 
12 HERLO RODICA (PSD)
 
13 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
14 LEAH SANDU (PD)
 
15 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
16 MATULA IOSIF (PD)
 
17 MICURESCU IOAN (PD)
 
18 MOª IOAN (PD)
 
19 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
20 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
21 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
22 NEGREA DANIEL (PD)
 
23 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
24 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
25 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
26 PURCARU MIRCEA (PC)
 
27 RANCU TIBERIU (PNL)
 
28 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
29 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
30 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
31 VANCU EUGEN (INDEP)
 
32 VASII VASILE (PD)