H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 164 / 13.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 164

din data: 13.11.2006
pentru completarea HCJ Arad nr. 150/2006, privind aprobarea Cofinanţării lucrărilor aferente investiţiei „Reabilitare DJ 792C DN 79 - Curtici km 59+955-67+147,94, L = 7,193 km"


Având în vedere,
- conformitatea cu procedurile de accesare a Programului PHARE CBC din GHIDUL SOLICITANTULUI elaborat de Ministerul Integrării Europene;
- hotărârea nr. 150/27.10.2006 privind aprobarea cofinanţării lucrărilor aferente investiţiei „Reabilitare DJ 792C DN 79 - Curtici km 59+955-67+147,94, L = 7,193 km".
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic:
1. Art.1 se completează şi va avea următorul conţinut:
"Se aprobă necesitatea şi oportunitatea realizarii investitiei Reabilitare DJ 792C - DN 79 - Curtici km 59+955 - 67+147,94 în lungime de=7,193 km, din care etapa I Km 59+955 - 63 + 455 în lungime de 3,500 km."
2. Art. 2 se completează şi va avea următorul conţinut:
"Se aprobă cofinanţarea lucrărilor cu suma de 1.576.000 Euro, din care etapa I 266.500 Euro - programul Phare CBC /2005".

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)