H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 172 / 29.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 172

din data: 29.11.2006
privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 9637 din noiembrie 2006 privind înlocuirea unui membru din Comisia pentru protecţia copilului Arad ca urmare a faptului că aceasta nu mai deţine funcţia în virtutea căreia a fost desemnată în calitate de membru al acestei comisii;
-prevederile art. 4 alin. (2) şi ale art. 5 alin. (2) lit. b din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

În temeiul art. 109 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală actualizată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Doamna Daniela Dângulea se revocă din calitatea de membru al Comisiei pentru protecţia copilului Arad.
Art.2.Domnişoara Angela Plăcintar se numeşte în calitate de membru al Comisiei pentru protecţia copilului Arad.
Art.3.Art. 1 din Hotărârea nr. 183/2004 a Consiliului judeţean Arad privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului Arad, se modifică în mod corespunzător.
Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Inspectoratul ªcolar al Judeţului Arad
- Doamnei Dângulea Daniela
- Domnişoarei Plăcintar Adela.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)