H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 183 / 29.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 183

din data: 29.11.2006
privind trecerea din administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului din cadrul imobilului situat în Arad, str. V. Babeş nr. 11-13, înscris în C.F. nr. 68929-Arad, nr. top 491/a


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice - investiţii nr. 9963 / 27.11.2006, privind trecerea unor părţi din imobilul situat în municipiul Arad str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13 în administrarea directă a unor servicii publice comunitare;
-Adresa emisă de Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, nr. 10165 / 21.11.2006;
-Adresa emisă de Consiliul Local municipal Arad, nr. 55529 / 24.11.2006;
-Prevederile art. 104, alin. (4), lit. a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată;
-Prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Trecerea din administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului din cadrul imobilului situat în Arad, str. V. Babeş nr. 11-13, înscris în C.F. nr. 68929-Arad, nr. top 491/a, în suprafaţă construită desfăşurată totală de 1.490 mp, în administrarea directă către următoarele instituţii, după cum urmează:SCD
Instituţia prefectului - Judeţul Arad
Serviciul -Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor
854mp
Consiliul Local al municipiului Arad
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Arad
455mp
Crucea Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad
181mp

Art.2.Spaţiile vor fi date în administrare directă cu folosinţă exclusivă pentru serviciile publice comunitare enumerate mai sus, în baza unor contracte de administrare directă.
Art.3.Se aprobă modelul de Contract de administrare directă anexat.
Art. 4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Consiliul Local al municipiului Arad;
-Crucea Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad;
-Direcţia tehnică - investiţii;
-Direcţia Economică

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa1_CAD.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)