H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 174 / 29.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 174

din data: 29.11.2006
privind aprobarea Listei serviciilor sociale destinate protecţiei drepturilor copilului care pot fi contractate de către furnizorii privaţi de servicii sociale pe anul 2007


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad cu nr. 31842/16.11.2006 prin care se propune aprobarea Listei serviciilor sociale destinate protecţiei drepturilor copilului care pot fi contractate de către furnizorii privaţi de servicii sociale pentru anul 2007.
-Memorandumul iniţiat de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 8143/17.07.2006 pentru aprobarea Proiectului pilot privind contractarea de servicii sociale pentru protecţia drepturilor copilului.
-Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad,

În temeiul art. 109 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Lista serviciilor sociale destinate protecţiei drepturilor copilului care pot fi contractate de către furnizorii privaţi de servicii sociale pe anul 2007, prevăzută în anexă.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunica la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_servicii_sociale.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)