H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 170 / 29.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 170

din data: 29.11.2006
privind modificarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 9876/22.11.2006 al Direcţiei Arhitect ªef a Consiliului Judeţean Arad prin care se propune modificarea componenţei Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Arad;
-Prevederile art.37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul modificată şi completată prin Legea 289/2006;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Arad prevăzută în H.C.J. nr. 211/25.11.2005 şi se înlocuieşte cu componenţa din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Modul de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Arad este conform Regulamentului de funcţionare prevăzut in H.C.J. nr. 79/21.09.2001.
Art.3.Secretariatul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Arad se asigură de Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Protecţia, Mediului şi Cadastru din cadrul Direcţiei Arhitect ªef al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

TABEL_COMPONENTA_NOMINALA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)