H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 179 / 29.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 179

din data: 29.11.2006
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Arad în A.G.A. la S.C.Villa Iolanda S.A., de a vota dizolvarea şi lichidarea societăţii


Având în vedere,
-Prevederile art. 4 lit. a) din Contractul de reprezentare încheiat de Consiliului Judeţean Arad cu dl. Daniel Negrea ca reprezentant în AGA la S.C.Villa Iolanda S.A;
-Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C.Villa Iolanda S.A pentru data de 29.11.2006 având ca punct pe ordinea de zi „Dizolvarea şi lichidarea S.C.Villa Iolanda S.A pentru imposibilitatea realizării obiectului de activitate";

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi copletările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în A.G.A. la S.C.Villa Iolanda S.A să voteze dizolvarea şi lichidarea societăţii ca urmare a imposibilităţii realizării obiectului de activitate.
Prezenta se comunică dlui Daniel Negrea care va duce la îndeplinire mandatul încredinţat, precum şi la S.C.Villa Iolanda S.A.PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)