H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 182 / 29.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 182

din data: 29.11.2006
privind transferul cu titlu gratuit a imobilului înscris în C.F. 1933, cu nr. top 179/a/2, din proprietatea privată a oraşului Chişineu - Criş, în proprietatea privată a Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice - investiţii, Birou juridic nr. 9965 / 27.11.2006;
-Adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36952 din 30.10.2006;
-Adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad, nr. 36941 din 04.10.2006;
-Hotărârea nr. 79/16 noiembrie 2006, emisă de Primăria Oraşului Chişineu - Criş;
-Prevederile art. 104, alin. (1), lit. f şi g din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se acceptă transferul, cu titlu gratuit, a imobilului înscris în C.F. 1933, cu nr. top 179/a/2, din proprietatea privată a oraşului Chişineu - Criş, în proprietatea privată a Consiliului Judeţean Arad, în vederea realizării unei clădiri pentru sediul Serviciului Profesionist pentru Situaţii de Urgenţă Chişineu - Criş.
Art.2.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş" al Judeţului Arad;
-Direcţia tehnică - investiţii;
-Direcţia Economică;
-Biroul juridic contencios administrativ.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)