H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 166 / 29.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 166

din data: 29.11.2006
privind criteriile pentru repartizarea către consiliile locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2006 conform O.U.G. nr. 89 /2006 şi a suplimentării programului sumelor alocate de Consiliul Judeţean din cota de 22%


Având în vedere,
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 45/2003 privind finanţele publice locale - art.29;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89 / 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;
-Referatul Direcţiei Economice nr. 9949/2006 cu privire la criteriile propuse pentru repartizarea către bugetele locale a sumelor de echilibrare cu ocazia rectificării bugetului pe anul 2006;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate de consiliul judeţean din cota de 22% pentru echilibrarea bugetelor locale cu ocazia rectificării bugetului pe anul 2006 se face potrivit criteriilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului României nr.45/2003 astfel:
Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale, o cotă de 25% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pe comune, oraşe şi municipiu prin hotărâre a consiliului judeţean după consultarea primarilor şi cu asistenţa de specialitate a finanţelor publice, în funcţie de următoarele criterii:
- capacitatea financiară calculată în baza impozitului pe venit încasat pe locuitor în proporţie de 30%;
- suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale în proporţie de 30%;
- populaţia unităţii administrativ-teritoriale în proporţie de 25%.
Art.2.Diferenţa de 15% din aceste sume se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale în conformitate cu priorităţile şi criteriile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
Hotărârea se comunică la :
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
-Direcţiei Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_criterii.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)