H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 186 / 13.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 186

din data: 13.12.2006
privind suplimentarea programului sumelor alocate de Consiliul Judeţean din cota de 22 % pe anul 2006


Având în vedere,
-Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/15.12.2005;
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
-Prevederile Legii administraţiei publice Locale nr. 215/2001 cu modificările ulterioare;
-Referatul Direcţiei Economice nr.10559 din 13.12.2006 privind propunerile de suplimentare a sumelor alocate de Consiliul Judeţean din cota de 22 % pe anul 2006.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă suplimentarea sumelor alocate de Consiliul Judeţean din cota de 22 % pe anul 2006 cu suma de 240.000 lei.
Art.2. Suma prevăzută la art.1 se repartizează după cum urmează:
-Consiliul Judeţean Arad pentru bugetul propriu - 80.000 lei
-Consiliul Local Pecica - 40.000 lei
-Consiliul Local Nădlac - 40.000 lei
-Consiliul Local Curtici - 40.000 lei
-Consiliul Local Pilu - 40.000 lei
Art.3.Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad, va asigura transmiterea la consiliile locale a sumelor repartizate, în cel mult trei zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărâri.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad,
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad,
-Trezoreria Municipiului Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)