H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 209 / 28.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 209

din data: 28.12.2006
privind aprobarea preţurilor la apa potabilă şi tarifele la canalizare-epurare practicate de S.C.,,Compania de Apă Arad" S.A. începând cu data de 01.01.2007


Având în vedere :
-Prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
-Legea nr. 634/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
-Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 5643/22.12.2006;
-Prevederile Acordului de Împrumut încheiat între Guvernul României şi BERD nr. 569/1997;
-Prevederile Amendamentului nr. 3 la Contractul de Împrumut nr. 894/2001 semnat între SC Compania de Apă Arad SA şi BERD;
-Prevederile Contractului de Garanţie încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi BERD;
-Referatul nr. 11022/27.12.2006 al Direcţiei Economice privind majorarea preţurilor la apa potabilă şi tarifele la canalizare -epurare practicate de SC Compania de Apă Arad SA ;
-Hotărârea nr. 45/2004 a Consiliului Judeţean Arad, prin care s-a aprobat Amendamentul nr. 3 la Contractul de Împrumut nr. 894/2001.
În temeiul art. 109 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare -epurare care vor fi practicate de S.C. ,,Compania de Apă Arad" S.A. la nivelele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre începând cu data de 01.01.2007.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad,
-S.C. ,,Compania de Apă Arad’’ S.A.
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_la_tarife_apa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)