H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2006

Hotărâre adoptată - Nr. 210 / 28.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 210

din data: 28.12.2006
privind aprobarea amplasamentului pentru Spitalul judeţean de urgenţă Arad


Având în vedere,
-adresa nr. 8352 din 27 decembrie 2006 a Ministerului Sănătăţii Publice, prin care solicită stabilirea destinaţiei terenului pentru construirea Spitalului judeţean de urgenţă Arad;
-protocolul privind stabilirea terenului pe care urmează a fi construit Spitalul judeţean de urgenţă Arad;
-prevederile art. 104 alin. (5) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 actualizată;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se aprobă amplasamentul Spitalului judeţean de urgenţă Arad, pe terenul situat în municipiul Arad, Calea Zădăreni, evidenţiat în CF nr. 67955 Arad sub nr. top. 334.2600/1, conform protocolului încheiat între reprezentanţii Primariei municipiului Arad şi ai Autorităţii de Sănătate Publică Arad.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Ministerul Sănătăţii Publice Arad
-Primăriei Municipiului Arad
-Autoritatea de Sănătate Publică Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)