H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 23 / 31.01.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 23

din data: 31.01.2007
privind stabilirea tarifului pentru prestaţia agenţilor de pază ai Direcţiei publice de pază Arad, la obiectivele de interes judeţean


Având în vedere,
-Legea nr. 180/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 de modificare şi completare a Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţei Comunitare;
-Prevederile art. 15, lit.c) din regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei publice de pază Arad aprobat prin HCJ nr. 173/2005;
-Solicitarea nr. 553/2007 a Direcţiei publice de pază Arad pentru stabilirea tarifului pentru prestaţiile agenţilor de pază la obiectivele de interes judeţean;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă tariful de 6,17 lei/oră/agent pază pentru paza obiectivelor de interes judeţean efectuată de către Direcţia publică de pază Arad.
Art.2. Se actualizează lista obiectivelor şi instituţiilor de interes judeţean subordonate Consiliului judeţean la care se va asigura pază cu agenţi publici sau monitorizarea antiefracţie prin dispecerat, astfel:
-Consiliul judeţean Arad;
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului;
-Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Arad;
-ªcoala populară de arte Arad;
-Unitatea de asistenţă medico-socială Ghioroc;
-Administraţia de drumuri şi poduri a judeţului Arad;
-Centrul cultural judeţean Arad;
-Complexul muzeal Arad;
-Biblioteca judeţeană A.D. XENOPOL Arad;
-S.C. "Compania de apă Arad" S.A.;
-S.C. "Aeroportul Arad" S.A.
Prezenta se comunică instituţiilor nominalizate la art. 2, Direcţiei publice de pază Arad precum şi Instituţiei prefectului judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 33 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)