H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 21 / 31.01.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 21

din data: 31.01.2007
privind acordul majorării patrimoniului public al Judeţului Arad, cu un imobil din patrimoniul public al Municipiului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 892 din 30 ianuarie 2007 privind exprimarea acordului Consiliului judeţean Arad, de majorare a patrimoniului public al Judeţului Arad;
-Hotărârea nr. 210/2006 a Consiliului judeţean Arad privind aprobarea amplasamentului noului spital judeţean de urgenţă;
-prevederile art. 104 alin (5) pct. 3 din Legea nr. 215/2001, actualizată;

În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Consiliul judeţean Arad îşi exprimă acordul privind majorarea patrimoniului public de interes judeţean, prin trecerea terenului în suprafaţă de 8,11 ha, situat în municipiul Arad, Calea Zădăreni, evidenţiat în CF nr. 67995 Arad, sub nr. top. 334.2600/1, din patrimoniul public al Municipiului Arad, în patrimoniul public al Judeţului Arad, în vederea realizării investiţiei - Spitalul judeţean de urgenţă Arad.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Consiliul local al municipiului Arad,
-Direcţia Tehnică - Serviciul administrare a patrimoniului.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 2 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)