H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 30 / 31.01.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 30

din data: 31.01.2007
privind numirea unor administratori în consiliul de administraţie al SC AEROPORTUL ARAD SA


Având în vedere,
-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale modificată;
-Prevederile art.104 alin. 2 lit."e", art.116 alin. 2 lit."a" din Legea nr. 215/2001 actualizată;
-Prevederile art.104 alin. 2 lit."d", art.116 alin. 2 lit."a" din Legea nr .215/2001 actualizată;
-Referatul Biroului juridic-contencios nr. 777 din 26.01.2007 la proiectul de hotărâre privind numirea unor administratori în consiliul de administraţie al SC "AEROPORTUL ARAD" SA;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se numesc ca membri în consiliul de administraţie al SC "AEROPORTUL ARAD" SA:
-Dan Traian Bălăcel- Preşedintele consiliului de administraţie,
-Gheorghina Ribovici - Reprezentant al Consiliului Judeţean Arad,
-Ciprian Luca - Reprezentant al Consiliului Judeţean Arad,
-Ladislau Toth - Reprezentant al Consiliului Judeţean Arad,
-Dacian Țolea - Reprezentant al Consiliului Judeţean Arad,
-Ioan Atimuţ - Reprezentant al Consiliului Judeţean Arad,
-Reprezentant al Autorităţii Aeronautice Române Civile.
Art.2.Se mandatează reprezentanţii Consiliului judeţean în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC "AEROPORTUL ARAD" SA să aprobe numirea preşedintelui consiliului de administraţie şi al administratorilor societăţii.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-SC "AEROPORTUL ARAD" SA,
-Direcţia administraţie publică,
-persoanelor nominalizate.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 5 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)